Privaatsuspoliitika
weestep
0
Valitud
Komplekte: 0
Üldine: 0.00 €
Lastejalatsite hulgimüük
Lastejalatsite hulgimüük

Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise poliitika:

 

1. Üldsätted

Käesolev isikuandmete töötlemise poliitika on koostatud vastavalt EL-i GDPR Isikuandmete kaitse üldisele reglemendile ja määratleb isikuandmete töötlemise korra ja meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks, mida Ettevõte Weestep Sp. z o.o. (edaspidi — Operaator) võtab ette, peakontori asukohaga aadressil: Poola. St. Karczunkowska 42, 02-871 Varssavi.

1.1. Operaator seab oma tegevuse elluviimise kõige olulisemaks eesmärgiks ja tingimuseks inimõiguste ja -vabaduste järgimise oma isikuandmete töötlemisel, sealhulgas eraelu puutumatuse, isiku- ja perekonnasaladuse õiguste kaitse.

1.2. Operaatori käesolev isikuandmete töötlemise poliitika (edaspidi — Poliitika) kehtib kogu teabe kohta, mida Operaator võib saada veebisaidi külastajate kohta weestep.ee ( edaspidi — Kasutaja). Seetõttu lugege enne teie isikuandmete edastamist läbi järgmist teavet, mis selgitab, miks me teie andmeid kogume, kuidas me neid kasutame, millised on teie õigused. Olge ettevaatlik: kui te olete alaealine, peaksite p töödeldata aluma vanematel registreerimist kinnitada.

 

2. Operaator saab järgmisi Kasutaja isikuandmeid töödelda

2.1. Perekonnanimi, eesnimi, isanimi;

2.2. Meiliaadress;

2.3. Telefoninumber;

2.4. Samuti veebisaidil toimub ka serverite kasutavate külastajate anonüümsete andmete kogumine ja töötlemine Interneti statistikateenuste (Google Analytics, Yandex Metrica jne.) abil.

2.5. Ülaltoodud andmeid edaspidi Poliitika tekstis ühendab Isikuandmete üldmõiste.

 

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

3.1. Kasutaja isikuandmete töötlemise eesmärk on teavitada Kasutajat e-kirjade saatmise teel; võimaldada Kasutajale juurdepääsu veebisaidil sisalduvatele teenustele, teabele ja/või materjalidele.

3.2. Samuti on Operaatoril õigus saata Kasutajale teateid uute toodete ja teenuste, eripakkumiste ja erinevate sündmuste kohta. Kasutaja saab alati informatiivsete sõnumite saamisest loobuda, minnes Operaatori iga kirja lõpus vastavale lausele.

3.3. Interneti-statistikateenuste abil kogutud isikustamata Kasutajate andmete eesmärk on koguda teavet Kasutajate tegevuse kohta veebisaidil, parandada veebisaidi kvaliteeti ja selle sisu.

 

4. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Operaator töötleb Kasutaja isikuandmeid ainult siis, kui Kasutaja need täidab ja/või saadab need iseseisvalt veebisaidil weestep.pl asuvate erivormide kaudu. Täites asjakohaseid vorme ja/või saates oma isikuandmeid Operaatorile, väljendab Kasutaja oma nõusolekut selle Poliitikaga.

 

5. Isikuandmete kogumise, säilitamise, edastamise ja muu töötlemise kord

Isikuandmete turvalisus, mida Operaator töötleb, tagatakse õiguslike, organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete rakendamisega, mis on vajalikud isikuandmete kaitse valdkonnas kehtiva seadusandluse nõuete täitmiseks täies mahus.

5.1. Operaator tagab isikuandmete säilivuse ja rakendab kõiki võimalikke meetmeid, et välistada kõrvaliste isikute juurdepääsu isikuandmetele.

5.2. Kasutaja isikuandmeid ei edastata mitte mingil juhul kolmandatele isikutele, välja arvatud kehtiva seadusandluse täitmisega seotud juhtudel.

5.3. Kui isikuandmetes leitakse ebatäpsusi, saab Kasutaja neid ise uuendada, saates Operaatorile teate Operaatori sale@weestep.pl e-posti aadressile, millel on märge "Isikuandmete uuendamine".

5.4. Isikuandmete töötlemise tähtaeg on piiramatu. Kasutaja võib oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, saates Operaatorile e-posti teel Operaatori sale@weestep.pl e-posti aadressile märkusega "Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku tagasivõtmine".

 

6. Lõppsätted

6.1. Kasutaja võib saada mis tahes selgitusi oma isikuandmete töötlemisega seotud huvipakkuvate küsimuste kohta, pöördudes Operaatori poole e-posti teel sale@weestep.pl.

6.2. See dokument kajastab kõiki muudatusi Operaatori isikuandmete töötlemise poliitikas. Poliitika kehtib tähtajatult, kuni see asendatakse uue versiooniga.