Polityka prywatności
weestep
0
Ulubione
Zestawy: 0
Razem: 0.00 €
Wyłączny przedstawiciel w Europie
Wyłączny przedstawiciel w Europie

Polityka prywatności

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została sporządzona zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych EU GDPR i określa procedurę przetwarzania danych osobowych, środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podejmowane przez Firmę Weestep Sp. z o.o. (dalej–Operator), z siedzibą pod adresem: Polska. ul. Karczunkowska 42, 02-871 Warszawa.

1.1. Operator za najważniejszy cel i warunek realizacji swojej działalności stawia przestrzeganie praw i wolności człowieka przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

1.2. Niniejsza polityka Operatora, dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką), ma zastosowanie do wszystkich informacji, które Operator może uzyskać o osobach odwiedzających stronę internetową weestep.pl (dalej - Użytkownik).

Dlatego przed udostępnieniem swoich danych osobowych należy przeczytać poniższe informacje, wyjaśniające dlaczego gromadzimy Twoje dane, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie są Twoje prawa. Bądź ostrożny: jeśli jesteś nieletni, powinieneś poprosić rodziców o potwierdzenie rejestracji.

 

2. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika

2.1. Nazwisko, imię, imię odojcowskie;

2.2. E-mail;

2.3. Numery telefonów;

2.4. Ponadto strona gromadzi i przetwarza anonimowe dane o odwiedzających za pomocą internetowych usług statystycznych (Google Analytics, Yandex Metrika itp.).

2.5. Powyższe dane w dalszej części tekstu Polityki są połączone wspólnym pojęciem Dane osobowe.

 

3. Cele przetwarzania danych osobowych

3.1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest informowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości drogą elektroniczną; umożliwienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i/lub materiałów zawartych na stronie internetowej.

3.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik może zawsze zrezygnować z otrzymywania wiadomości informacyjnych, klikając na odpowiednią frazę na końcu każdej wiadomości e-mail od Operatora.

3.3. Anonimowe dane Użytkowników, gromadzone za pomocą internetowych usług statystycznych, służą do gromadzenia informacji o działaniach Użytkowników na stronie, do poprawy jakości strony i jej zawartości.

 

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w przypadku ich wypełnienia i/lub przesłania przez Użytkownika samodzielnie za pośrednictwem specjalnych formularzy znajdujących się na stronie weestep.pl. Wypełniając odpowiednie formularze i/lub przesyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik akceptuje niniejszą Politykę.

 

5. Zasady gromadzenia, przechowywania, przesyłania i innych rodzajów przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Operatora jest zapewniane poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego dostosowania się do wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

5.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych osób nieuprawnionych.

5.2. Dane osobowe Użytkownika nigdy, pod żadnym warunkiem, nie będą udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wykonywaniem obowiązujących przepisów prawa.

5.3. W przypadku ujawnienia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je zaktualizować samodzielnie, wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora sale@weestep.pl z dopiskiem "Aktualizacja danych osobowych".

5.4. Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając do Operatora powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora sale@weestep.pl z dopiskiem "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych".

 

6. Postanowienia końcowe

6.1. Użytkownik może uzyskać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących kwestii, związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej sale@weestep.pl.

6.2.Niniejszy dokument będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany polityki przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka obowiązuje bezterminowo do czasu zastąpienia jej nową wersją.